ZAGREB - JANKOMIRZAGREB - SESVETESPLITOSIJEKPULA
Grandauto hr

PRODUŽENO JAMSTVO

Trajanje jamstva

Jamstveni paket vrijedi od dana potpisivanja Jamstvenog paketa, od strane Korisnika i Davatelja jamstvenog paketa. Trajanje jamstvenog paketa je do najviše 60 mjeseci od datuma prve registracije, uz uvjet da Korisnik jamstvenog paketa obavi kontrolne preglede, radove na održavanju vozila, te popravak ili zamjenu potrošnih dijelova sukladno odredbama Općih uvjeta ovog Jamstvenog paketa o propisima i naputcima proizvođača vozila.

Korisnik jamstvenog paketa djelomično sudjeluje u trošku popravka kvara iz ovog jamstvenog paketa ovisno o ukupno prijeđenim kilometrima vozila do dana nastanka štete.

Ostvarivanje prava iz jamstva

Korisnik jamstvenog paketa zadržava sva prava koja ima po osnovi jamstva od proizvođača vozila. Ukoliko je Korisnik ostvario pravo na popravak štete od strane proizvođača vozila po osnovi jamstva od proizvođača, isti nema pravo ostvarivati ista prava iz ovog Jamstvenog paketa. Za ostvarivanje prava iz ovog Jamstvenog paketa, Korisnik je dužan izvršavati popravak ili zamjenu potrošnih dijelova isključivo kod Davatelja jamstvenog paketa koristeći pritom samo originalne dijelove propisane od strane proizvođača vozila (originalni rezervni dijelovi). Da bi Korisnik ostvario prava iz Jamstvenog paketa, isti mora obavljati kontrolne preglede i radove na održavanju vozila isključivo kod Davatelja jamstvenog paketa u slijedećim vremenskim razdobljima (servisnim intervalima):

 • najkasnije prije isteka razdoblja od 12 mjeseci od dana početka jamstvenog paketa,
 • najkasnije prije isteka razdoblja od 24 mjeseci od dana početka jamstvenog paketa,
 • najkasnije prije isteka razdoblja od 36 mjeseci od dana početka jamstvenog paketa,
 • najkasnije prije isteka razdoblja od 48 mjeseci od dana početka jamstvenog paketa.

Kontrolni pregled i radovi na održavanju vozila se moraju obaviti i prije isteka prethodno navedenih vremenskih razdoblja (servisnih intervala), ukoliko je tako propisano od strane proizvođača vozila, a posebice s obzirom na prijeđenu kilometražu vozila i zamjenu motornog ulja.

 

Opseg jamstvenog paketa

Jamstveni paket Davatelja se odnosi na slijedeće dijelove i sklopove vozila:

 • Klipove i prstene klipova, blok motora, klipnjače, glava motora, brtva glave cilindra, sve unutarnje ležajeve i čahure, usisne i ispušne ventile s vođicama ventila; bregasto vratilo sa klackalicama, koljenasto vratilo i ležajeve, sklop razvodnog mehanizma s lancem (izuzevši zupčasti remen, njegov natezač i skretni valjak); pumpu za ulje, zupčasti vijenac i zamašnjak.
 • Hladnjak rashladne tekućine, pumpa za vodu, termostat sa kućištem kao dijelovi i sklopovi rashladnog sustava motora vozila.
 • Zupčanike, sklopove za sinkronizaciju, poluge, vratila, tuljke, pretvarače zakretnog momenta, sklopove ventila i regulatora, pumpu za ulje i ležajeve kao dijelove i sklopove manualnog ili automatskog mjenjača brzina.
 • Pogonska vratila i poluvratila, diferencijal, tanjurasto kolo, kardanska vratilo sa držačima i ovjesima, ležajeve (izuzev ležajeva na kotačima i amortizera) kao dijelovi i sklopovi prijenosa snage na pogonske kotače.
 • Isparivač, kondenzator i ventilator kao dijelovi i sklopovi klimatizacijskog uređaja vozila.
 • Sve brtve i brtvene prstene koji su potrebni da bi se zamijenio motor ili mjenjač.
 • Mjerač goriva, pumpu za gorivo (izuzev injektora i visokotlačne pumpe za gorivo Diesel ili benzinskog motora) kao dijelovi i sklopovi za sustav dobave goriva do visokotlačne pumpe goriva.
 • Alternator, elektropokretač i elektronski upravljački uređaji (izuzev električnih prekidača i osigurača, sklopnih releja, žarulja, senzora) kao dijelovi i sklopovi elektrike vozila.

 

Isključenja Jamstvenog paketa

Iz ovog jamstvenog paketa se izuzimaju:

 • prava koja su korisniku jamstvenog paketa priznata od strane proizvođača vozila;
 • prava iz retroaktivnog nekorištenja vozila ili troškove zamjenskog vozila, rent a cara i sl., te ostala prava koja nastanu iz štetnog slučaja;
 • prava koja su Korisniku Jamstvenog paketa priznata po osnovu kasko police osiguranja vozila;
 • štete nastale nestručnim popravcima koje nije izvršio Davatelj jamstvenog paketa;
 • štete nastale prometnim nesrećama ili neodgovarajućim odnosno nepravilnom uporabom vozila;
 • troškovi po osnovi kontrolnih pregleda, radova na održavanju vozila te popravka ili zamjene potrošnih dijelova, ulja, maziva, sredstava protiv zamrzavanja, kočionih tekućina te sitnog potrošnog materijala;
 • troškovi nastali prirodnim trošenjem dijelova i sklopova iz opsega jamstvenog paketa;
 • troškovi popravaka koji su obavljeni bez prethodne prijave kvara Davatelju Jamstvenog paketa;
 • kvarovi koji su nastali kao posljedica nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvara;
 • kvarovi koji su nastali korištenjem rezervnih dijelova koji nisu propisani od strane proizvođača vozila (neoriginalni rezervni dijelovi);
 • kvarovi koji su uzrokovani pogonskim gorivom loše kvalitete
 • kvarovi koje su nastali na dijelovima i sklopovima s tekućim plinom ukoliko je isto ugrađeno u vozilo;
 • naknadne preinake vozila i opreme koja je u vozilo ugrađena nakon isporuke vozila Korisniku;

 

Gubitak prava iz Jamstvenog paketa

Korisnik Jamstvenog paketa gubi prava iz istog u slijedećim slučajevima:

 • protekom roka od 5 godina od dana kupnje motornog vozila od strane Korisnika jamstvenog paketa kod Davatelja;
 • ukoliko se korisnik garancijskog paketa ne pridržava ovih Općih uvjeta jamstvenog paketa;
 • ukoliko se vozilo na koje se odnosi jamstveni paket koristi na utrkama ili sličnim sportskim manifestacijama;
 • ukoliko se vozilo na koje se odnosi jamstveni paket koristi suprotno preporukama proizvođača vozila;
 • ukoliko u vozilu na koje se odnosi jamstveni paket nisu ugrađeni originalni rezervni dijelovi;
 • ukoliko se utvrdi od strane Davatelja jamstvenog paketa da je umanjeno stanje prijeđenih kilometara na uređaju za mjerenje prijeđenih kilometara vozila;
 • ako je šteta na vozilu uzrokovana namjerno ili grubom nepažnjom Korisnika ili osobe kojoj je Korisnik stavio vozilo na raspolaganje,
 • ako je šteta na vozilu posljedica nepravilne uporabe vozila, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ili kemijskim utjecajima (primjerice djelovanjem životinja, odnosno životinjske ili biljne materije, udarci kamenčića, industrijski ispušni plinovi u zraku i sl.), ili djelovanja više sile;
 • ako je šteta nastala uslijed korištenja vozila u uvjetima koji ne odgovaraju normalnim uvjetima eksploatacije;
 • ako na vozilu nisu obavljeni svi redoviti servisni ili kontrolni pregledi od strane Davatelja jamstvenog paketa u predviđenom
 • vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog prijeđenog broja kilometara, ovisno što prije nastupi, a sukladno planu održavanja
 • vozila od strane proizvođača;
 • ako se identifikacijski broj vozila (VIN), odnosno broj motora ne mogu pročitati;
 • ako Korisnik jamstvenog paketa nije dopustio, ili ne dopušta otklanjanje odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane Davatelja;
 • ako se Korisnik nije pridržavao uputa o uporabi, održavanju ili servisiranju navedenih u uputama za uporabu vozila izdatih od strane proizvođača;
 • ako je šteta posljedica djelovanja uzroka koji se nalazi izvan vozila ili je šteta posljedica utjecaja vanjske sile na vozilo;